Choose your language:
Nederlands English

9 november 2017 - Klimaattop Noord NL: Winst voor Milieu, Mens en Dier door Verbinding Agri en Zorg in Friesland, Groningen en Drenthe


9 november 2017 - Klimaattop Noord NL: Winst voor Milieu, Mens en Dier door Verbinding Agri en Zorg in Friesland, Groningen en Drenthe

Op 9 november 2017 organiseren de provincies Friesland, Groningen en Drenthe de Klimaattop Noord NL in het Energy Academy gebouw in Groningen. In Groningen, Friesland en Drenthe wil men écht werk maken van de voedseltransitie. Niet blijven mijmeren over een betere toekomst voor de volgende generatie, maar actie! Werken aan concrete plannen die bijdragen aan klimaatneutraliteit in 2050.
 

23 partijen ondertekenen tijdens de Klimaattop de Intentieverklaring/Samenwerking tussen stakeholders om te komen tot: “Winst voor Milieu, Mens en Dier door Verbinding Agri en Zorg in Friesland, Groningen en Drenthe”. De intentieverklaring is bedoeld als overkoepelend document. Partijen zoals zorginstellingen, ziekenhuizen, universiteiten, onderzoekinstanties, dienstverleners, overheden, banken, zorgverzekeraars, adviseurs, belang behartigende partijen, toeleveranciers en patiënten/cliënten verenigingen onderschrijven dat zij positief kunnen en willen bijdragen aan de in de intentieverklaring (bijgevoegd) beschreven doelstellingen.
 

Voor sommige partijen betekent dit een eerste stap op weg naar samenwerking en voor andere partijen een intensivering van de samenwerking. Maar voor bijna alle partijen is het nieuw om Winst voor milieu, mens en dier als hoofddoelstelling te omarmen.

Door het ondertekenen van deze intentieverklaring geven de partijen aan dat zij significante winst voor milieu, mens en dier willen realiseren, concreet actie gaan ondernemen en waar mogelijk gaan versnellen. Korte transparante voedselketen(s) in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe zijn hiervoor een voorwaarde. Gezamenlijk willen zij een kopgroep vormen om deze ook daadwerkelijk te organiseren.


De volgende partijen ondertekenen die dag de Intentieverklaring: 

1. Antonius Zorggroep
2. Atlantis Handelshuis
3. Circulair Friesland
4. De Friesland Zorgverzekeraar
5. De Streekboer.NL
6. Distrivers
7. Interzorg Noord-Nederland
8. Intrakoop
9. LTO Noord regio Noord
10. Pi-Groep
11. Rabobank Noord-Nederland
12. Smaackmakers
13. Social Enteprises.NL
14. Stichting Diverzio
15. Stichting Urgenda
16. Symphony of Soils
17. the Netherlands Ecological Research Network (NERN)
18. Transitiecoalitie Voedsel
19. Triocare
20. Van Hall Larenstein
21. Vroom’s Communicatie
22. Ziekenhuis Nij Smellinghe
23. ZuidOost Zorg

 

Download hier de intentieverklaring.

 

Locatie:
Energy Academy gebouw
Nijenborgh 6
9747 AG Groningen


Zie de website http://www.klimaattopnoord2017.nl/ voor het gehele programma.

 


YoutubeTwitterLinkedin