Choose your language:
Nederlands English

Uitbreiding team Diverzio


Uitbreiding team Diverzio

Maarten Fischer is Diverzio sinds november dit jaar komen versterken. Maarten is geen onbekende voor ons en veel van onze partners. Van 2000 tot 2012 was Maarten actief in de Multifunctionele Landbouw en heeft hij veel kunnen doen voor met name de bredere betekenis van landbouw en voeding voor de maatschappij. In die tijd heeft Maarten ook samen met Diverzio aan de wieg gestaan van een aantal mooie initiatieven rondom agri, voeding en gezondheid.

Na zijn werk vanuit de Taskforce Multifunctionele landbouw tot 2012 heeft Maarten met zijn Amerikaanse vrouw en drie kinderen de droom verwezenlijkt om 5 jaar in de Amerikaanse Staat Montana te wonen en te werken. In die periode heeft hij zich bewust en met veel interesse in de zorg verdiept en ter plekke Amerika’s eerste zorglandbouwprogramma ontwikkeld en zich als COO ingezet voor een regionale thuiszorgorganisatie.

Inmiddels is Maarten weer terug in Nederland en is hij actief in verschillende gremia waar zorg of gezondheid en voeding elkaar raken. Zo is hij werkzaam voor de Noaber Foundation en zet hij zich vanuit Diverzio in als Programmamanager voor het Gezonde Korte Ketens Programma. Maarten vind het prachtig zich bij Diverzio in te zetten voor meer gezondheid & levenskwaliteit – en besparing op zorgkosten- door slimmere benutting van voeding; en zo komen ook veel lijnen vanuit het verleden mooi samen.

Maarten is te bereiken op maarten@diverzio.nl.   


YoutubeTwitterLinkedin