Diverzio stimuleert

Betaalbaarheid en kwaliteit van eten en drinken

Meer efficiency door betere afstemming van inkoop en menubereiding op de behoeften van cliënten, en besparing door minder verlies, verspilling en afval.

Kwaliteit van leven en zorg

Verbetering van smaak, beleving en ambiance van eten en drinken binnen instellingen ondersteunt aantoonbaar de preventie van ondervoeding bij ouderen. Gewichtsverlies, dure dieetvoeding en supplementen, huidproblematieken en gebrek aan mobiliteit zijn allemaal elementen die verbeterd kunnen worden.

Duurzaamheid

Op maat ingekocht regionaal en duurzaam eten helpt de reductie van voedselkilometers (CO2-uitstoot) en zorgt voor meer transparantie en zorgvuldig gebruik van bronnen in de voedselproductie.
Diverzio werkt aan reductie van voedselverspilling door betere afstemming van inkoop, interne processen, betere bereidingstechnieken, smakelijke menu’s en optimale afstemming naar de behoefte van clienten; patiënten, bewoners, personeel en gasten.

Regionale economie en voedselketens

Regionale samenwerking en inkoop biedt een economische impuls aan ketenpartijen (boeren, verwerkers, leveranciers, cateraars, instellingen).
Een kortere lijn tussen voedselproducenten en consumenten en meer marktinvloed voor de boeren.
We streven naar een gezonde economische basis voor regionale voedselproductie voor de korte en lange termijn.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

People: kwaliteit van leven van cliënten voor wie de maaltijden belangrijke ankers in het dagritme zijn. Betere gezondheid door verminderde afname lichaamsgewicht en/of mobiliteit. Ook voor bezoekers en personeel is de band met voedsel en producent ‘gezond’. Door bevordering van regionale economie (zeker in rurale gebieden): instandhouding van arbeidspotentieel.

Planet: reductie van afvalstromen en verspilling, leveranciers stimuleren en in staat stellen bewust te (blijven) produceren, reductie van voedselkilometers.

Profit: reductie van diverse directe en indirecte kosten. Invloed op de prijsstelling en productkwaliteit. Toeleveranciers een eerlijke prijs gunnen.