Over Diverzio

Duurzame Inkoop, Vers voedsel, gezonde Economie in de Regio, voor Zorg Instellingen en Overheid

Over Diverzio

Diverzio is een samengestelde naam, die staat voor Duurzame Inkoop, Vers voedsel, gezonde Economie in de Regio, voor Zorg Instellingen en Overheid. Dat is een mond vol, maar die mond vol gezond, smakelijk en duurzaam eten (en drinken) maken wij ook graag beschikbaar voor patiënten, bewoners, professionals en gasten. Dat doen we in de zorg, welzijn en verpleging, bij de overheid en in het onderwijs. Wij fungeren daarbij met onze programma’s als verbinder en versneller. Want beter, gezonder, smakelijker en duurzamer eten en drinken: daar willen toch niemand op wachten?

Diverzio werkt samen met zowel landelijke als regionale partners, die de uitgangspunten van de programma’s een warm hart toedragen.

Diverzio biedt:

  • Ondersteuning voor de zorg bij verhogen van maaltijdtevredenheid, reductie van voedselverspilling, duurzaam inkopen en kosten besparen
  • Samenwerkingsprogramma’s voor agri-food ondernemers, zorgorganisaties, overheden, verzekeraars en financiers
  • Landelijke en regionale programma’s voor zorgorganisaties met als doel beter eten in de zorg – 
  • Regionaal programma Gezonde korte ketens – voor boeren, telers, kwekers 
  • Beleidsondersteuning op het gebied van eten en drinken voor zorginstellingen
  • Ondersteuning bij uitwerken van een toekomstbestendig businessplan

Diverzio stimuleert

  • Betaalbaarheid en kwaliteit van eten en drinken - Meer efficiency door betere afstemming van inkoop en menubereiding op de behoeften van cliënten, en besparing door minder verlies, verspilling en afval.
  • Kwaliteit van leven en zorg - Verbetering van smaak, beleving en ambiance van eten en drinken binnen instellingen ondersteunt aantoonbaar de preventie van ondervoeding bij ouderen. Gewichtsverlies, dure dieetvoeding en supplementen, huidproblematieken en gebrek aan mobiliteit zijn allemaal elementen die verbeterd kunnen worden.
  • Duurzaamheid - Op maat ingekocht regionaal en duurzaam eten helpt de reductie van voedselkilometers (CO2-uitstoot) en zorgt voor meer transparantie en zorgvuldig gebruik van bronnen in de voedselproductie. Diverzio werkt aan reductie van voedselverspilling door betere afstemming van inkoop, interne processen, betere bereidingstechnieken, smakelijke menu’s en optimale afstemming naar de behoefte van cliënten; patiënten, bewoners, personeel en gasten.
  • Regionale economie en voedselketens - Regionale samenwerking en inkoop biedt een economische impuls aan ketenpartijen (boeren, verwerkers, leveranciers, cateraars, instellingen). Een kortere lijn tussen voedselproducenten en consumenten en meer marktinvloed voor de boeren. We streven naar een gezonde economische basis voor regionale voedselproductie voor de korte en lange termijn.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

People: kwaliteit van leven van cliënten voor wie de maaltijden belangrijke ankers in het dagritme zijn. Betere gezondheid door verminderde afname lichaamsgewicht en/of mobiliteit. Ook voor bezoekers en personeel is de band met voedsel en producent ‘gezond’. Door bevordering van regionale economie (zeker in rurale gebieden): instandhouding van arbeidspotentieel.

Planet: reductie van afvalstromen en verspilling, leveranciers stimuleren en in staat stellen bewust te (blijven) produceren, reductie van voedselkilometers.

Profit: reductie van diverse directe en indirecte kosten. Invloed op de prijsstelling en productkwaliteit. Toeleveranciers een eerlijke prijs gunnen.