3 april 2014 – Zorginstellingen uit Rijnmondgebied gaan voedselverspilling aanpakken

DGAT
Persbericht
3 april 2014

Voedselverspilling in Nederland: de cijfers

Patiënten, personeel en bezoekers in de Nederlandse zorg gebruiken meer dan een miljoen consumpties per dag. Onderzoek toont dat alleen al van de warme maaltijden in de Nederlandse ziekenhuizen tussen de 40 en 60% in de kliko gaat. Bij ouderenzorginstellingen ligt dit gemiddeld boven de 30%. Een voorzichtige inschatting: terugdringen hiervan kan alleen al voor de algemene ziekenhuizen jaarlijks ongeveer €17 miljoen opleveren. Bij instellingen voor ouderenzorg en welzijn nog eens zo’n €200 miljoen.

Verspilling terugbrengen, kosten besparen

DCMR Milieudienst Rijnmond en stichting Diverzio werken samen om zorginstellingen in het Rijnmondgebied  te faciliteren om de voedselverspilling terug te dringen. DCMR Milieudienst Rijnmond heeft eerder succesvolle energiemasterclasses voor ziekenhuizen georganiseerd. Diverzio geldt als koploper in Nederland op het gebied van voedselverspillingsreductie en heeft de afgelopen jaren laten zien dat verduurzaming van de maaltijdvoorziening in de zorg voor iedereen winst oplevert.

DCMR en Diverzio hebben samen een aanpak ontwikkeld om door kennisverspreiding en kennisuitwisseling de zorginstellingen in het Rijnmondgebied concreet stappen te laten zetten om hun verspilling terug te dringen. 15 zorglocaties (cure en care) in het Rijnmondgebied worden uitgenodigd voor een gezamenlijk ontwikkeltraject, genaamd ´Zorg met smaak’. Het doel is om de voedselverspilling met minimaal 10% te verminderen.

Start Masterclass reductie voedselverspilling

In de Masterclass, bestaande uit drie intensieve bijeenkomsten, delen de deelnemers in opgebouwde kennis over verspilling en brengen ze hun praktijk van alledag in. Welke maatregelen hebben ze zelf al genomen, wat heeft het opgeleverd, welke knelpunten zijn naar boven gekomen? Het resultaat is dat de deelnemende instelling de basis heeft gelegd voor een op maat gemaakt verbeterplan voor reductie van voedselverspilling, waar de instelling concreet mee aan de slag kan.

De masterclass is bedoeld voor managers facilitair, managers voeding en managers keuken en de eerste bijeenkomst zal in juni georganiseerd worden. In verband met het beperkt aantal deelnemersplaatsen is vooraf aanmelden verplicht. Aanmelden kan via maartje@diverzio.nl.

Pilotinstelling Voor één zorginstelling gaan DCMR en Diverzio vervolgens het gehele voedselverspillingstraject uitvoeren. Voor de andere instellingen houdt het hier niet op, want zij kunnen de ontwikkelingen stap voor stap volgen. Om hier zelf weer van te leren en het in de praktijk te brengen.

De resultaten van de Masterclass worden samengevoegd met een traject voor academische ziekenhuizen, leidend tot een landelijke campagne om de zorgsector in Nederland te faciliteren om voedselverspilling te verminderen.

Voor het volledige persbericht klik hier.

Ook interessant

Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs.