Diagnose Voeding Gezondheid en Diverzio gaan samenwerken

DGAT
Diverzio Netwerk
GKK
22 februari 2018

Diagnose Voeding & Gezondheid en Diverzio zijn verheugd over de nieuwe samenwerking waarin de maatschappelijke impact van Diverzio wordt vergroot door de uitbreiding van haar activiteiten.

Duurzame en betere voeding voor een gezondere cliënt

In de Nederlandse zorg worden elke dag meer dan één miljoen consumpties gebruikt. Dat gebeurt door cliënten, patiënten, bewoners, personeel en bezoekers. De totale omzet aan eten en drinken in de zorginstellingen bedragen ruim €1 miljard. De maaltijden in de zorg werden de afgelopen jaren almaar goedkoper. Processen moesten efficiënter, gestroomlijnder, grootschaliger. De focus kwam op laaggeprijsde ingrediënten, wat de kwaliteit niet ten goede kwam. Ook worden maaltijden soms wel 4x verhit voordat de patiënt er een vork in zet. Dit heeft invloed op voedingswaarde en smaak. Echter, 30 tot 40 procent van de warme maaltijden in Nederlandse ouderenzorginstellingen belandt in de afvalbak. In Nederlandse ziekenhuizen gaat 40% en 60% in de afvalbak.
Gezonde voeding is onmisbaar en draagt bij aan goede gezondheid en hogere kwaliteit van leven.
De eetlust van cliënten/ouderen neemt vaak af en de inname van voeding is veelal niet toereikend om in de dagelijkse behoeftes te voorzien. Goede, eiwitrijke voeding kan de spiraal van weinig eetlust, energie en activiteit doorbreken. Kennis om hiermee aan de slag te gaan ontbreekt bij de cliënten/ouderen zelf, hun zorgprofessionals en zorginstellingen.

Duurzaam en Gezond aan Tafel

In het door Diverzio ontwikkelde unieke programma ‘Duurzaam en Gezond aan Tafel’ krijgen deelnemende zorgorganisaties de handreikingen om binnen een jaar hun maaltijden flink te verbeteren. En dat tegen lagere kosten, met minder verspilling en met een groter aandeel inkoop van duurzame producten. Het programma bestaat uit vijf masterclasses waarbij de integrale aanpak van de keten van bron tot bord centraal staat. Deelnemers leren over verbetering van de maaltijdbeleving, smaak, kwaliteit, duurzaamheid, kostenbeheersing en reductie van voedselverspilling. Hierbij staat inspiratie, motivatie en het delen van kennis en ervaringen centraal. Daarnaast wordt met behulp van een dashboard en persoonlijke coaching/begeleiding een uitgebreid onderzoek uitgevoerd en een veranderplan opgesteld. Eerdere ervaringen van zo’n 100 zorginstellingen laten zien dat de aanpak van Diverzio werkt. Zo wordt voor een gemiddelde instelling met 400 cliënten na deelname aan het programma de maaltijd gewaardeerd met een 8 of hoger. Daarnaast is er 15% minder verspilling, een kostenbesparing van ronde de €50.000 en 25% duurzame inkoop. Deze resultaten hebben weer maatschappelijke effecten tot gevolg en dragen onder andere bij aan een hogere levensverwachting van cliënten, verbeterde gezondheid en welbevinden en een vermindering van het aantal ligdagen en het voorkomen of herstellen van ondervoeding.

Gezonde Korte Ketens

Naast het programma ‘Gezond en Duurzaam aan tafel’ ontwikkelde Diverzio ook een praktijkprogramma voor agri/food ondernemers die regionaal en duurzaam willen leveren: ‘Gezonde Korte Ketens’. Tijdens de vier Masterclasses in combinatie met persoonlijke begeleiding wordt toegewerkt naar een realistische business case. De thema’s: haalbaarheid, financiële consequenties, marketing, verkoop, voedselveiligheid, verpakking en logistiek komen allemaal aan bod en worden getoetst aan de praktijk.

Samenwerking Diverzio en Diagnose Voeding & Gezondheid

De aandacht voor duurzame en gezonde voeding in zorginstellingen is groeiende, terwijl tegelijkertijd het belang ervan nog te weinig wordt onderkend. Hier liggen kansen van Diverzio om de norm te verleggen wat betreft  gezonde maaltijden in zorginstellingen. Diagnose Voeding & Gezondheid en Diverzio hebben de handen ineengeslagen om de opschaling van 100 naar 200 zorgorganisaties te realiseren. Koen Nouws Keij, directeur Diverzio: “Onze droom en ambitie is nu om 200 zorgorganisaties te helpen de kwaliteit van het eten en drinken te verbeteren. Als dat lukt, gaat er echt iets veranderen in Nederland. We houden voor ogen voor wie we het doen: kwetsbare groepen, die vaak zelf de keuze niet hebben. Voor hen is vers, gezond, duurzaam en lekker eten van levensbelang”. Irene Mommers, programmamanager Diagnose Voeding & Gezondheid: “We zijn verheugd over de samenwerking met Diverzio. Het programma heeft bewezen impact te hebben op diverse facetten van maaltijdwaardering tot verspillings- en kostenreductie. De tijd is nu rijp voor een volgende stap: door samen te werken aan opschaling wordt het concept van Diverzio toekomstbestendig, robuuster en de maatschappelijke impact groter.”

Wilt u meer weten over Diagnose Voeding & Gezondheid en de samenwerking met Diverzio? Neem dan contact op met Irene Mommers, programmamanager Diagnose Voeding & Gezondheid via info@diagnosevoedingengezondheid.nl of Koen Nouws Keij, directeur Diverzio, via koen@diverzio.nl

Over Diagnose Voeding & Gezondheid

Voeding draagt bij aan een vitaal en gezond leven. Voeding verdient dan ook een prominente rol bij het stimuleren van gezondheid en preventie van chronische aandoeningen. Dat is de overtuiging van de partijen die samen het landelijke programma ‘Diagnose Voeding & Gezondheid’ zijn gestart. We initiëren, ondersteunen én versnellen innovaties en initiatieven met een grote maatschappelijke impact. Ook faciliteren we de maatschappelijke dialoog over voeding en gezondheid en delen we kennis en inzichten op dit gebied. Initiatiefnemers zijn Rabobank en BeBright. De coalitie van strategische partners bestaat onder andere uit: Gemeente Utrecht, Economic Board Utrecht, Zilveren Kruis en Jaarbeurs en wordt ondersteund door de Utrechtse kennisinstellingen: Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en het UMC Utrecht.

 

Ook interessant

Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs.