Webinar Diverzio onderstreept belang van bovenregionale samenwerking

DGAT
Diverzio Netwerk
9 juli 2021

‘Goede voeding is zó onwijs belangrijk’

Diverzio hostte op woensdagochtend 7 juli een webinar rondom toekomstbestendige perspectieven voor gezonde en duurzame voeding in de zorg. Met een aantal boeiende sprekers, volop online betrokkenheid én een afsluitend panelgesprek werden het twee méér dan onderhoudende uurtjes. De slotconclusie: er is ambitie, er is potentie maar samenwerking – op bovenregionaal niveau – is van groot belang om in een volgende versnelling te komen.

Het webinar van Diverzio was met name bedoeld om het belang van gezond eten en drinken in de zorg nog maar eens onder de aandacht te brengen. Een groot aantal zorginstellingen en andere betrokken partijen uit het land keek en luisterde online mee naar sprekers met elk een eigen achtergrond. Johan Garssen, professor Immunopharmacology aan de Universiteit Utrecht, mocht als eerste zijn verhaal met het talrijke publiek delen. Hij kwam met een sterk wetenschappelijke presentatie, maar wist de soms complexe teksten en afbeeldingen helder te verwoorden. Zo signaleerde hij een groeiend besef dat voeding steeds belangrijker is bij het voorkomen en zelfs behandelen van ziektes. “Kunnen we met voeding risico’s op ziektes voorkomen en herstel bevorderen?”, zo vroeg Garssen zich af. Hij meende dat daar steeds meer bewijs voor komt.

Invloed goede voeding De professor zag ook dat de definitie van gezondheid veranderd is, zeker tijdens de corona-pandemie. Het gaat er vooral om dat het lichaam veerkrachtig is, zich kan aanpassen aan de situatie, zo betoogde hij. Garssen benadrukte het belang van een fit immuunsysteem. Hij omschreef dat als ‘ons zesde zintuig’ en ‘gatekeeper of health’. Hij stelde dat goede voeding absoluut een invloed heeft op de werking van het afweersysteem, benadrukte de rol van de darm voor dat afweersysteem en noemde moedermelk als het beste voorbeeld van gezonde voeding. “Goede voeding is zó onwijs belangrijk”, klonk het vol enthousiasme, met als toevoeging: “En dat geldt dan voor allerlei levensfases.”

Systeemprobleem Tweede spreker was Mark Frederiks, naast oprichter en managing director van Local2Local tegenwoordig ook bestuurder van Diverzio. Zoals van hem verwacht mocht worden ging hij in op het belang van korte ketens bij het maken van duurzame voedselkeuzes. Dat deed hij kritisch. “We hebben een systeemprobleem, dat vraagt om een systeemoplossing, om onze maatschappij weer gezond te eten. Die oplossing is de verbinding tussen burger en boer”, zo klonk het direct. Frederiks stelde dat corona veel kwetsbaarheden heeft blootgelegd. Korte ketens en klimaatverandering clashen beiden met het industriële voedingssysteem. Via een verwijzing naar de Green Deal brak hij uiteindelijk een lans voor samenwerking tussen heel veel publieke en private partijen. “We weten hoe je een medicijn ontwikkelt, maar niet dat vers en lokaal voedsel goed voor je is”, hield hij zijn toehoorders voor.

Frederiks zag zowel problemen als kansen in het bestaande voedselsysteem. Een van de uitdagingen daarbij wordt om gezonde en duurzame voeding betaalbaar te houden voor iedereen én daarbij de boeren goede toekomstperspectieven te blijven bieden. Hij hamerde eens te meer op het belang van bovenregionale samenwerking, zodat het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Daarbij zouden ook de betrokken stakeholders een prominente regierol kunnen vervullen.

Betekenis Programmadirecteur Zsuzsan Proos van Diverzio nam het stokje naadloos van Frederiks over. Zij bracht in heldere bewoordingen de kerngedachte voor veel zorginstellingen onder woorden: “Wat kun je in je dagelijkse praktijk en werk doen? Gewoon lekker en gezond duurzaam eten!”, klonk het. Daarbij signaleerde ze meteen dat een gedragsverandering nodig is. Ze hield de luisterende zorginstellingen voor dat zij echt een voorbeeldfunctie op het gebied van lekker, gezond en duurzaam eten en drinken hebben. Met de programma’s van Diverzio – Duurzaam en Gezond aan Tafel en Gezonde Korte Ketens – wordt inspiratie en kennis geboden. “We gaan met elkaar aan de slag en iedereen haalt eruit wat bij zijn of haar organisatie past”, stelde Proos gedreven. Met een groot en breed netwerk aan partners als alumni (organisaties die al aan de programma’s hebben deelgenomen) vallen er op elk vlak prachtige best practices te delen. Dat deed ze dan ook, in zowel woord als beeld.

Panelgesprek De drie sprekers kregen voor het afsluitende panelgesprek versterking van Wilco Kanters, facilitair adviseur Eten & Drinken bij FacZo en voormalig deelnemer aan het programma Duurzaam en Gezond aan Tafel. Er ontspon zich een geanimeerd gesprek, waarin onder meer aan de orde kwam dat gezonde voeding in de zorg ook deels om opvoeding draait, dat het ook met een beperkt budget wel degelijk mogelijk is om lekker te koken, dat goed werk nu eenmaal tijd nodig heeft en dat ook de koplopers in de zorg nog behoefte hebben aan het vergroten van hun kennis en kunde. In regio’s als Brabant, Utrecht en Amsterdam zijn en worden al mooie resultaten geboekt, gewoon door aan de slag te gaan. Successen mogen worden gevierd en kennis kan ook ver buiten de eigen regio worden gedeeld. Er is toekomst genoeg voor gezonder, beter en lekkerder eten in de zorg en daar willen allerlei partijen graag hun steentje aan bijdragen. Dat was een prettige gedachte om het webinar mee af te sluiten.

Ook interessant

Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs.