Duurzame Voeding en Vitaliteit - start november 2022

Het ontwikkelprogramma heeft als doel het menu van de zorginstelling te verduurzamen

Duurzame voeding en vitaliteit

In november start een nieuwe ronde ‘Duurzaam en Gezond aan tafel’ van Diverzio en Local2Local. Deze keer vindt er een samenwerking plaats met De Voedselfamilies Krimpenerwaard. Dat betekent veel aandacht voor lokale inkoop, de boer in beeld en de kracht van regionale voedselsystemen. Het ontwikkelprogramma heeft ook een nieuwe naam: Duurzame Voeding en Vitaliteit.

In een serie van vijf masterclasses, over de integrale aanpak van de zorgketen, leren zorgprofessionals hoe ze verbetering van de maaltijdbeleving, smaak en kwaliteit in de praktijk moeten brengen. Ook wordt stil gestaan bij kostenbeheersing en bij reductie van voedselverspilling.

In het programma wordt de basis gelegd voor een potentiële lange termijn verbinding tussen boer en zorginstelling. Dit geeft waarde creatie door meer product beleving en geeft mogelijkheden tot patiënt participatie. De masterclasses bieden inspiratie, motivatie en verspreiding van kennis. Hierdoor krijgen de deelnemende organisaties meer inzicht in hun eigen reilen en zeilen en kan er worden gebenchmarkt.

De volgende 5 pijlers komen aan bod:

 1. Eigen regie op voeding (meten = weten, nulmeting gezondheid en verspilling)
 2. Duurzame inkoop (kaders en aanpak voor duurzamere inkoop en gebruik)
 3. Voedselverspilling (lage waste, het nieuwe normaal)
 4. Voeding en vitaliteit (voeding voor preventie, vitaliteit en herstel)
 5. Smaak en presentatie (de rol van smaak bij gezondheid en gastvrijheid)
   

Diverzio en Local2Local hebben al ruim 130 zorgorganisaties in Nederland mee genomen op pad naar beter, lekkerder en duurzamer eten voor patiënten, cliënten, bewoners én medewerkers. 

Download hieronder de uitgebreide flyer!

Het beproefde programma is bedoeld voor zorgorganisaties uit zowel de cure als care. Ziekenhuizen, GGZ en ouderenzorgorganisaties: ze zijn allemaal van harte welkom, wanneer ze met het verbeteren en verduurzamen van hun eten en drinken aan de slag willen gaan of wanneer ze een verbreding van hun aanpak gaan realiseren.

Deelname aan de masterclasses is niet alleen interessant voor hoofden voeding of chefkoks van zorgorganisaties. Ook inkopers, facilitair verantwoordelijken en bestuurders vinden in het programma veel inspiratie en motivatie.

 

Programma van 5 masterclasses met volgende thema’s/aanpak:

Masterclass 1 : ’Opstart programma Duurzame Voeding en Vitaliteit’  (15 december 2022)

 • Groep sessie: ambities en doelen
 • Inspiratiesessie met dietist of voedingskundige en/of influencer kok(kin)
 • Van voedingsvisie naar uitvoering - tips en succesfactoren
 • Aan de slag in de praktijk (incl invullen van werkopdrachten 1 en 2)
 • Uitleg programma en online Food&Waste tool 

Masterclass 2: ‘Samen werken aan Beter eten in de zorg’  (26 januari 2023)

 • Groep sessie: samen aan de slag met uw verbeterplan
 • Presentatie deelnemers werkopdrachten (ambities, doelen en praktijkonderzoek)
 • Lezing: partner duurzame inkoop - Maatschappelijk verantwoord inkopen in de zorg


Masterclass 3: ‘Voeding als beste medicijn’   (9 maart 2023)

 • Presentatie deelnemers werkopdrachten (doelen en praktijkonderzoek)
 • Van voedingsvisie, verbeterplan naar implementatie en borging (Diverzio)
 • Smaakworkshop met Peter Klosse: 'Smaak en gezondheid afgestemd op uw doelgroep’


Masterclass 4: ‘Duurzaam en Gezond Eten in de Praktijk’:  (20 april 2023)
Inspiratie sessie over Gezonde Korte Ketens met Local2Local en Voedselfamilie Krimpenerwaard

 • Presentatie deelnemers werkopdrachten (implementatie traject en effectmeting)
 • Aandacht voor een lokale agri-foodondernemer of duurzame cateraar (Mark Frederiks, managing Director, Local2Local en Arike Mijnlieff, (Initiatiefnemer en kwartiermaker Voedselfamilie Krimpenerwaard)
 • Plenair gesprek oud deelnemers Duurzaam gezond aan Tafel
 • Tip en succesfactoren in de praktijk (Diverzio)


Masterclass 5: ‘Samen succes delen’   (1 juni 2023)

 • Programma met bestuurders vanuit de zorg, overheid, banken, verzekeraars en agrifood.
 • Presentatie gedragsdeskundigen met tips voor bredere implementatie van duurzame voeding
 • Deelnemers presenteren successen en resultaten
 • Uitreiking certificaten
 • Smaakvol, gezond en duurzaam netwerk event
   


Geplande data masterclasses:

Kick off: 9 november 2022  
Masterclass 1: 15 december 2022
Masterclass 2: 26 januari 2023
Masterclass 3: 9 maart 2023
Masterclass 4: 20 april 2023
Masterclass 5:  1 juni 2023
t/m 5: december 2022 t/m juni 2023.

Aanmelden is vanaf nu mogelijk! Meer informatie hierover staat in onderstaande flyer.