29 september 2017 – NVTZ Congres Toezichthouden: verduurzaming vanuit zes perspectieven

DGAT
Diverzio Netwerk
29 september 2017

Duurzaamheid, het onderwerp valt niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Dagelijks horen we erover in de media. Het onderwerp is een onderdeel geworden in de samenleving. Hoe staat het met duurzaamheid in de zorg? Op deze dag komen zes perspectieven voorbij: nieuwe businessmodellen, personeelsbeleid, financiën, techniek, milieu/energie en voeding. Welke initiatieven zijn er al? Zijn er hulpmiddelen, die u kunt gebruiken als Raad van Toezicht? En hoe gaat u op een goede manier in dialoog met uw Raad van Bestuur om ideeën en initiatieven vorm te geven in uw organisatie?

In de ochtend zal prof. Klaas van Egmond, emeritus hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht, spreken over duurzaamheid als wereldbeeld. Geert van den Enden, sinds 2014 CFO binnen ziekenhuis Bernhoven, zal spreken over duurzaamheid vanuit de insteek van het vernieuwen van organisaties en strategieën en de daarbij behorende werkprocessen. Vervolgens vertelt Adriaan van Engelen, directeur Milieu Platform Zorgsector, over de Milieuthermometer Zorg.

In de middag wordt er tijdens de interactieve werksessies dieper ingegaan op de zes thema’s. Het wordt een interactieve middag, waarbij de sprekers hun kennis delen en voorbeelden inbrengen. Deelnemers kunnen daarbij hun ervaring en expertise inbrengen en delen. Drs. Cathy van Beek MCM sluit de dag af met haar visie op het onderwerp vanuit haar rol als ambassadeur Zorg voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland.

Programma

10.30 – 11.00 uur: Ontvangst
11.00 – 12.30 uur: Plenair ochtendprogramma
➢ 11.00 – 11.10 uur: Opening door dagvoorzitter – Corine van Maar
➢ 11.10 – 11.45 uur: Duurzaamheid als wereldbeeld – prof. Klaas van Egmond
➢ 11.45 – 12.10 uur: Bernhoven een nieuw Business model – Geert van den Enden
➢ 12.10 – 12.20 uur: De Milieuthermometer Zorg, landelijk keurmerk voor de zorg – Adriaan van Engelen
➢ 12.20 – 12.30 uur: Speed Brain: Wat kan ik doen?

12.30 – 13.30 uur: Lunchbuffet

13.30 – 14.30 uur: 1Werksessie

14.35 – 15.35 uur: 2Werksessie

15.35 – 15.45 uur: Pauze

15.45 – 16.30 uur: Plenair middagprogramma
➢ 15.45 – 16.15 uur: Toezicht op de toekomst. Duurzaamheid: ons een zorg! – drs. Cathy van Beek MCM
➢ 16.15 – 16.30 uur: Komen tot actie, wat ga ik doen? – Corine van Maar

16.30 – 17.30 uur: Borrel

 

Werksessie 6: Duurzaam gezond aan tafel in de zorg

Mr. Jacques C. Dekker, adviseur van de stichting Diverzio, zal tijdens de workshop Voeding ingaan op de innovatieve verbinding tussen agri-voeding en gezondheid en meer specifiek die tussen voeding en zorg en de verduurzaming. Jacques Dekker zal een toelichting geven op de aanpak van Diverzio en de diverse programma’s van deze organisatie. Ook zullen een aantal tot de verbeelding sprekende voorbeelden uit de praktijk de revue passeren: een ziekenhuis, een centrum voor ouderen en een geestelijke gezondheidsorganisatie. Kortom: duurzaamheid en voeding van strategie naar aantoonbare resultaten.
Mr J.C. Dekker is sinds 1990 zelfstandig adviseur en interimmanager en heeft een groot aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies in diverse sectoren vervuld (bedrijfsleven, non profit en (semi) overheid). Sinds 2016 is hij als adviseur verbonden aan de stichting Diverzio.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Ook interessant

Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs.