Green Deal Nederland op weg naar Duurzame Zorg

Diverzio Netwerk
28 november 2015

Milieu Platform Zorgsector is de initiator van deze Green Deal waar ook minister Edith Schippers van Volksgezondheid haar handtekening onder zette: “Duurzaamheid vraagt om de inzet van iedereen. Dit begint met zinnig en zuinig omgaan met energie, water, voedsel en ook medicijnen. We willen de verspilling samen tegengaan. Dat is goed voor onze aarde en voor de kosten in de zorg. Geweldig om te zien dat er zoveel verschillende partijen meedoen.” De ambitie van de ondertekenaars van de Green Deal is dat eind 2018 80% van de ziekenhuizen en 50% van de andere zorgaanbieders  een begin hebben gemaakt met systematische verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Daarnaast spreken zij af om de bereikte resultaten inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld door toe te werken naar een betrouwbaar integraal duurzaamheidkeurmerk.

Duurzaam inkopen

Eén van de partijen die de Green Deal ondertekende is het Radboudumc. “We zetten het veranderingsproces op alle niveaus in. Zo willen we awareness bij personeel creëren, maar er zijn natuurlijk ook zaken die we organisatorisch oppakken zoals energie, omgaan met medicijnresten in afvalwater en bouw”, vertelt Cathy van Beek, lid Raad van Bestuur bij Radboudumc.

Nieuw menu

Van Beek hoopt dat de Green Deal processen kan versnellen. “Bijvoorbeeld door in contact te komen met partijen waar wij minder vaak mee om de tafel zitten.” Kennis van buiten de organisatie werkt namelijk verfrissend, ervoer zij. Onder begeleiding van stichting Diverzio heeft het Radboudumc de voedselverspilling flink gereduceerd. “Door samen te werken lukte het om de voedselverspilling met 34% terug te brengen. Maar ook voor het welbevinden is voeding een belangrijk thema. Recent introduceerden we Food4Care. Dit is een voedingsinitiatief van jongeren met kanker (AYA), Maison van den Boer en het Radboudumc, maar inmiddels krijgen alle volwassen patiënten zes keer per dag een klein gerecht naar keuze. Doordat het eten er smaakvol uitziet en actief wordt aangeboden, gaan patiënten beter eten. Wageningen UR onderzoekt met ons de uitkomsten van deze formule.”

Veel resultaat

“In de Amsterdamse regio hebben ook wij ervaren hoeveel effect samenwerken heeft”, vult Edwin van der Meer, voorzitter raad van bestuur van het BovenIJ ziekenhuis aan. Met zeven Amsterdamse ziekenhuizen streefden we naar een milieu- en energievriendelijker bedrijfsvoering. Nu pakken we het binnen de Green Deal in een groter verband op met kennisinstellingen, zorgaanbieders, overheden en verzekeraars. Daardoor kunnen we putten uit een nog breder kennispallet. Ik verwacht dat we daardoor grote slagen kunnen maken.”

Leereffect

Vooral het leereffect spreekt Van der Meer aan in de Green Deal. “We zien veel initiatieven om energie te besparen, afval beter te verwerken en de voedselbereiding beter af te stemmen. Maar onze ambities reiken verder. Zo willen we bijvoorbeeld kijken of afval hergebruikt kan worden, hoe we patiëntenafval kunnen scheiden en of een keurmerk daarbij ondersteunend en onderscheidend is. Doordat de overheid participeert zullen ontwikkelingen versnellen.”

Kennis en praktijkervaring duurzame bedrijfsvoering

Stichting Diverzio is een van de partijen die de Green Deal ondertekende en committeert zich om mee te denken over een aanpak om het belang van een duurzame bedrijfsvoering zo goed mogelijk bij zorgaanbieders onder de aandacht te brengen. Diverzio zal onder andere relevante kennis en praktijkervaring op het gebied van het voorkomen van voedselverspilling, duurzame inkoop en bereiding van duurzame, gezonde en betaalbare voeding in de zorg inbrengen. Dit samen met de partijen verder uitbreiden en toepasbaar maken. Diverzio-directeur Koen Nouws Keij: “Een gezamenlijke integrale aanpak met, door en voor de zorg werkt al volop in de praktijk. Door meer regionale en landelijke programma’s op het gebied van duurzame en gezonde voeding in de zorg kunnen we echt impact realiseren.”

Partijen als het Ministerie van VWS, het Ministerie van EZ, de gemeente Haarlem, de gemeente Amsterdam, Reinier de Graaf Groep, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Milieu Platform Zorgsector, MVO Nederland,  Wageningen UR, Menzis, Van Gansewinkel en Philips hebben de Green Deal mede ondertekend.

Ook interessant

Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs.