28 maart 2019 ‘Aan tafel met: Pact voor de ouderenzorg’.

DGAT
Diverzio Netwerk
27 maart 2019

Met het pact voor de ouderenzorg komen tal van partijen, waaronder gemeenten, verzekeraars, zorgverleners en andere maatschappelijke partners, samen in actie om eenzaamheid te signaleren en te doorbreken, goede zorg en ondersteuning thuis te organiseren en de kwaliteit van verpleeghuiszorg te verbeteren.

 

Ruim 210 organisaties nemen al deel aan het Pact en zijn volop aan de slag de zorg en ondersteuning voor onze ouderen te verbeteren. De bijeenkomst van 28 maart staat met name in het teken van voeding. Hoe kunnen we de wereld van eten & drinken en de wereld van ouderen(zorg) zo verbinden dat we verschil maken en vitaliteit bij ouderen verbeteren door goede voeding? Hoe kunnen succesvolle initiatieven ook op een andere plek werken? En kunnen we gezamenlijk als Pact daaraan bijdragen?

Pact ouderenzorg

Met het Pact-netwerk wordt er met partijen gewerkt om ideeën op te halen en nieuwe samenwerkingen op gang te brengen. Dit door te Ontmoeten, te Inspireren en te Verbinden.

In de verschillende workshops verbinden we partijen met elkaar. De drie programma’s ‘Een tegen eenzaamheid, Langer Thuis en Thuis in het Verpleeghuis’ verzorgen een workshop. We zoomen in één van de werksessies in op de vraag hoe ouderen zelf kijken naar voeding en hoe we hen beter kunnen bereiken. Daarnaast gaan verschillende zorgpartijen en gemeentes met een concrete hulpvraag in gesprek met experts zoals Diverzio.

Vooraf aanmelden is verplicht via deze link

ministerie van volksgezondheid

Locatie ‘Meeting District’ – Blokhoeve 2a –  3438 LC Nieuwegein

Programma 28 maart 2019

12:00 – 12:30  Registratie en ontvangst

12:30 – 13:30  Ontmoeten: Lunch aan ronde tafels met gezamenlijk vraagstuk

Inleiding door dagvoorzitter Janny van der Heijden

13:30 – 14:30 Inspireren: Marktplein met Pact-initiatieven op voeding

14:30 – 15:00 Plenair: minister van VWS, Hugo de Jonge

Terugkijken en in gesprek met een concreet voorbeeld

15:00 – 15:15 Pauze

15:15 – 16:15 Verbinden: diverse workshops

16:15 – 17:00 Afsluiting

Ook interessant

Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs.