9 november 2017 – Klimaattop Noord NL: Winst voor Milieu, Mens en Dier door Verbinding Agri en Zorg in Friesland, Groningen en Drenthe

Diverzio Netwerk
8 november 2017

Op 9 november 2017 organiseren de provincies Friesland, Groningen en Drenthe de Klimaattop Noord NL in het Energy Academy gebouw in Groningen. In Groningen, Friesland en Drenthe wil men écht werk maken van de voedseltransitie. Niet blijven mijmeren over een betere toekomst voor de volgende generatie, maar actie! Werken aan concrete plannen die bijdragen aan klimaatneutraliteit in 2050.

23 partijen ondertekenen tijdens de Klimaattop de Intentieverklaring/Samenwerking tussen stakeholders om te komen tot: “Winst voor Milieu, Mens en Dier door Verbinding Agri en Zorg in Friesland, Groningen en Drenthe”. De intentieverklaring is bedoeld als overkoepelend document. Partijen zoals zorginstellingen, ziekenhuizen, universiteiten, onderzoekinstanties, dienstverleners, overheden, banken, zorgverzekeraars, adviseurs, belang behartigende partijen, toeleveranciers en patiënten/cliënten verenigingen onderschrijven dat zij positief kunnen en willen bijdragen aan de in de intentieverklaring (bijgevoegd) beschreven doelstellingen.

Voor sommige partijen betekent dit een eerste stap op weg naar samenwerking en voor andere partijen een intensivering van de samenwerking. Maar voor bijna alle partijen is het nieuw om Winst voor milieu, mens en dier als hoofddoelstelling te omarmen.

Door het ondertekenen van deze intentieverklaring geven de partijen aan dat zij significante winst voor milieu, mens en dier willen realiseren, concreet actie gaan ondernemen en waar mogelijk gaan versnellen. Korte transparante voedselketen(s) in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe zijn hiervoor een voorwaarde. Gezamenlijk willen zij een kopgroep vormen om deze ook daadwerkelijk te organiseren.

De volgende partijen ondertekenen die dag de Intentieverklaring: 

1. Antonius Zorggroep 2. Atlantis Handelshuis 3. Circulair Friesland 4. De Friesland Zorgverzekeraar 5. De Streekboer.NL 6. Distrivers 7. Interzorg Noord-Nederland 8. Intrakoop 9. LTO Noord regio Noord 10. Pi-Groep 11. Rabobank Noord-Nederland 12. Smaackmakers 13. Social Enteprises.NL 14. Stichting Diverzio 15. Stichting Urgenda 16. Symphony of Soils 17. the Netherlands Ecological Research Network (NERN) 18. Transitiecoalitie Voedsel 19. Triocare 20. Van Hall Larenstein 21. Vroom’s Communicatie 22. Ziekenhuis Nij Smellinghe 23. ZuidOost Zorg

Download hier de intentieverklaring.

Locatie: Energy Academy gebouw Nijenborgh 6 9747 AG Groningen

Zie de website http://www.klimaattopnoord2017.nl/ voor het gehele programma.

Ook interessant

Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs.
diagnose voeding en gezondheid
Diverzio Netwerk
13 november 2019
21 november 2019
Food-day
DGAT
Diverzio Netwerk
GKK
22 januari 2018
Jelle Ferwerda
DGAT
Diverzio Netwerk
GKK
Interview
Persbericht
31 maart 2017