Deelnemers Gezonde Korte Ketens werken hard en willen samenwerken

GKK
17 maart 2020

De derde masterclass Gezonde Korte Ketens in Limburg – onderdeel van het programma LOF – werd er éen met een selectief, enthousiast gezelschap Limburgse agrifood-ondernemers. Door de afgekondigde maatregelen rondom het Coronavirus werd op woensdag 11 maart een aangepast programma georganiseerd in de prachtige Hoeve Rosa in Sevenum. Daar werd het een uitermate inspirerende en actieve middag. De deelnemers gingen keihard aan de slag, ter voorbereiding op de eindpresentaties van 13 mei aanstaande én om te zoeken naar samenwerking.

Fons Kersten, actief deelnemer aan het programma dat Limburgse agrifood-ondernemers en zorginstellingen met elkaar wil verbinden, was de gastheer van de derde bijeenkomst. Met zijn Yvonne ontving hij de deelnemers en afgevaardigden van de programmapartners Rabobank, F-Fort, Diverzio én de overige gasten vol trots op zijn Hoeve Rosa, fraai gesitueerd in het buitengebied van Sevenum. Na het nuttigen van een smakelijke en gezonde lunch verplaatste het gezelschap zich in de Weidekamer, een voormalige koeienstal, naar de bovenverdieping. Daar werd allereerst nader kennis gemaakt met een nieuwe deelnemer: Raymond Niesten van De Poshoof uit Maastricht. Hij stroomt alsnog in in het programma en liet zich gedurende het programma behoorlijk gelden.

Raymond niesten
Fons Kersten

Na de opening van programma-coördinator Ton de Kort kreeg de gastheer het woord om zijn bedrijf nader te presenteren. De melkveeboerderij bleek uit 1910 te dateren. Fons nam in 2001 het bedrijf over van zijn ouders en voegde daar een vergaderlocatie voor de zakelijke markt aan toe. Door het oprukken van Greenport Venlo, goed waarneembaar vanuit het dakraam van de Weidekamer, zagen Fons en Yvonne zich gedwongen hun koeien te verplaatsen naar het naburige Velden. Daar werd de samenwerking aangegaan met de Brem Holsteins, de zuivel- en melkveeboerderij van Mark van Lipzig en zijn Ineke. De vrijgekomen ruimte wordt benut voor een herinrichting van het erf (dit jaar) en uitbreiding van de vergaderlocatie (in 2021). Het programma werd vervolgd met een overzicht van de inventarisatie van de tijdens en ná de vorige masterclass ingevulde werkopdrachten. Daaruit kwam een enorme diversiteit aan producten, een brede intentie tot samenwerken én een lange lijst uitdagingen naar voren.

Uitdagingen Verdeeld in kleine groepjes gingen de deelnemers aan de slag met die twee laatstgenoemde zaken: samenwerking en de uitdagingen. Aan de hand van een aantal stellingen op posters konden ze reageren en nader met elkaar in gesprek gaan. Daarbij droegen ook de drie gasten van de Rabobank (Sharon Lacroix, Anne Buit en Jacques Vroemen) actief hun steentje bij. Directeur Koen Nouws Keij van Diverzio vatte de uitkomsten nog eens kernachtig samen en onderstreepte nogmaals de brede behoefte aan samenwerking. Alleen naar de vorm waarin die samenwerking gestalte moet krijgen is men nog wat zoekende. Vanuit de groep werd de behoefte aan een externe ‘kartrekker’ uitgesproken. Ook de mogelijkheden om bij het innovatiefonds aan te kloppen én om klanten nader bij het geheel te betrekken kwamen voorbij. Tevens werd de suggestie gedaan een pakkende Limburgse naam te bedenken.

Pitch
Pitch
Pitch
Pitch

Pitch oefenen In tweetallen namen de deelnemers vervolgens een voorschot op de slotbijeenkomst, die 13 mei in Venlo gepland staat. Ze gingen oefenen op hun pitch, waarbij ze respons kregen van een collega-ondernemer. Na drie keer in wisselende samenstelling van rol gewisseld te hebben was het tijd voor méér informatie over die 13e mei. Deze werd gevolgd door een presentatie van Sharon Lacroix en Jacques Vroemen, namens de Limburgse Rabobanken. Zij ging nadrukkelijk in op het Business Innovation Team, dat er óók voor deze ondernemers is. Hij nam zijn toehoorders mee in een verhaal waar de betrokkenheid met de agrarische sector vanaf spetterde en waarin nog maar eens werd onderstreept dat de bank graag met deze groep stappen wil maken.

Overzichtsfoto
Presentatie van Sharon Lacroix

Er worden de komende twee maanden door de deelnemers nog flinke stappen gezet, zodat iedereen zich 13 mei optimaal kan presenteren. Het draagvlak en enthousiasme zijn er, dat bleek overduidelijk. Met de ondersteuning van een dashboard kunnen de deelnemers bovendien hun voortgang bewaken en zaken goed inzichtelijk maken. Moe maar voldaan verlieten iedereen Sevenum. Op naar 13 mei … en vérder.

Het programma ‘Gezonde Korte Ketens Limburg’ is onderdeel van het LOF programma en wordt uitgevoerd door Diverzio, in samenwerking met de Rabobank, Provincie Limburg, F-Fort en NEVI. Het wordt gerealiseerd met financiële steun van het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, de Provincie Limburg en de lokale Rabobanken in Limburg.

Partners

Ook interessant

Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs.