Ministerie van VWS: zorg moet en kan duurzamer

Diverzio Netwerk
19 februari 2018

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft Cathy van Beek benoemd tot kwartiermaker duurzame zorg. Van Beek gaat vanaf nu met de zorgsector in gesprek om de beweging naar duurzame zorg te versnellen. ‘Binnen de gezondheidszorg is nog een wereld te winnen op het gebied van duurzaamheid. Met het juiste zetje in de rug is het echter voor elke instelling mogelijk groener te worden en minder schaarse grond- en hulpstoffen te verspillen.’

Niet alleen het huidige regeerakkoord, maar ook eerdere ervaringen met verduurzaming binnen de sector inspireren VWS in te zetten op verduurzaming van de zorgsector. Zo is er een ziekenhuis dat vanuit duurzaamheid anders naar de voedselvoorziening is gaan kijken en verspilling van voedsel van 34% naar 11% heeft teruggebracht en nu streeft naar maximaal 5%. Dit terwijl de kwaliteit van de voeding net als de patiënttevredenheid substantieel is toegenomen. Reden genoeg voor VWS om serieus in te zetten op verduurzaming en daarmee terugdringen van verspilling. Het mes snijdt aan 2 kanten: een grote sector verduurzaamt en dringt de CO2-uitstoot terug en door het tegengaan van verspilling draagt het bij aan het betaalbaar houden van de zorg.

Cathy van Beek (61) heeft haar sporen in het vergroenen van de zorg ruimschoots verdiend. Als bestuurder van het Radboudumc in Nijmegen was ze verantwoordelijk voor het duurzaamheidsbeleid en wist ze mooie projecten te realiseren. De inzet van groene energie, het terugdringen van medicijnresten in afvalwater en de overgang naar duurzame bedrijfskleding zijn enkele voorbeelden hiervan. Deze projecten bleven niet onopgemerkt. Zo verscheen Van Beek afgelopen najaar als ‘motor van het duurzame denken van het ziekenhuis’ met stip op plek 45 in de Duurzame 100 van Dagblad Trouw, een lijst van invloedrijke duurzame denkers en doeners.

Van Beek: ‘De zorg probeert mensen beter te maken of kwaliteit van leven te bieden, terwijl hun ecologische voetafdruk een negatieve impact heeft op de omgeving en daarmee op de gezondheid van mensen. Het is onze verantwoordelijkheid om hier expliciet aandacht voor te hebben en deze vicieuze cirkel te doorbreken.’

In deze uitgesproken ambitie om de zorgsector te verduurzamen, is het huidige regeerakkoord leidend. Het gaat hierbij om vermindering van de CO2-uitstoot, het opzetten van een circulaire economie en het verminderen van medicijnresten in water.

Ook interessant

Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs.
boek koken is leuk
Diverzio Netwerk
16 mei 2019
Care Culinair heeft voor zorggroep Elde het handboek “Koken is leuk” gemaakt. Het was het startschot voor de transitie naar de nieuwe visie op eten en
groepsfoto grendel
Diverzio Netwerk
28 november 2015