1 november 2016 – Landelijke beweging voor beter eten in de zorg van start

DGAT
1 november 2016

Zorgorganisaties in het hele land komen vanaf vandaag in actie voor een structurele verbetering van het eten voor hun patiënten, kwetsbare ouderen én jongeren. Deze landelijke beweging ‘Duurzaam en Gezond aan Tafel’ is het initiatief van Diverzio. Meer dan 100 deelnemers hebben zich aangesloten om samen de zorgmaaltijden naar een hoger plan tillen: lekkerder, duurzamer én goedkoper. Vandaag start de eerste bijeenkomst, voor de regio Friesland / Noord-Nederland, bij het Antonius ziekenhuis te Sneek.

Lekker medicijn

Deze zomer riep Diverzio, samen met het ministerie van VWS, stichting De Friesland en regionale Rabobanken, de zorgorganisaties op om samen van het eten in de zorg het lekkerste en goedkoopste medicijn te maken. Die oproep vindt weerklank in het hele land. Van Alkmaar tot Arnhem, van Brunssum tot Bosch en Duin, van Zevenbergen tot Zuidlaren: overal ontstaan regionale groepen van mensen in de zorg die aan de slag gaan met hun maaltijdvoorziening. In de ouderenzorg, bij ziekenhuizen, in de jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Verspilling en ondervoeding

Het eten in de zorg kan echt beter, zo weet Diverzio. Directeur Koen Nouws Keij: “Dat 30 tot 40% van de maaltijden in de afvalbak belandt, is natuurlijk een teken dat er iets niet goed gaat. Als aan de andere kant een kwart van de ouderen in de zorg ondervoed is, moet er toch een lampje gaan branden. Vervolgens horen we regelmatig berichten over verdrietige mensen die niet meer lekker kunnen eten.. en verdrietige zorgorganisaties die een goede maaltijdvoorziening niet voor elkaar krijgen. Wat wij nu willen laten zien: je bent niet alleen, samen kunnen we het anders doen. En integraal bekeken is een goede zorgmaaltijd juist goedkoper in plaats van duurder.”

Dat het ook echt anders kán, heeft Diverzio inmiddels met meer dan 40 zorgorganisaties bewezen. De participanten aan Duurzaam en Gezond aan Tafel hoeven het wiel niet uit te vinden: ze kunnen opgedane kennis en kunde delen en met elkaar weer nieuwe ervaring opdoen.

Zichtbare en meetbare verbeteringen

Ieder gaat op zijn manier aan het werk, passend bij zijn doelgroep en organisatie. De maaltijd beter afstemmen op de smaak van de patiënt of cliënt. Eten onderdeel maken van de zorg voor iemand die ziek of kwetsbaar is. Aantoonbaar minder verspillen. En duurzamer werken: minder kosten maken, maar ook minder kilometers, én een eerlijke prijs betalen. Eén overeenkomst is er: binnen nu en een jaar laat iedere zorgorganisatie zichtbare en meetbare verbeteringen zien.
Volg de vorderingen van onze deelnemers op www.duurzaamgezondaantafel.nl

De kick off bijeenkomst op 1 november in Friesland/Noord-Nederland wordt gevolgd door Noord-Holland (2-11), Zuid-Nederland (8-11), Midden/Oost Nederland (9-11) en Zuid-Holland (10-11). Een laatste groep start in januari 2017.

Duurzaam en Gezond aan Tafel is een initiatief van Diverzio, stichting voor beter, verser, lekkerder en duurzamer eten in de zorg, in samenwerking met het ministerie van VWS, Stichting De Friesland en regionale Rabobanken.

Ook interessant

Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs.