5 september 2017 – 100 zorgorganisaties rekenen af met voedselverspilling en besparen met lekker eten

DGAT
5 september 2017

De helft minder voedselverspilling dan normaal en hoge waardering voor het eten. Dat hebben bijna 100 zorgorganisaties in Nederland in het afgelopen jaar bereikt. Ze realiseren zo een besparing van grofweg 5 miljoen euro. Tegelijk maakten de deelnemers hun eten fors duurzamer, door slimmer te werken én door te kiezen voor duurzame producten. Diverzio begeleidde de zorgorganisaties in het landelijke programma Duurzaam en Gezond aan Tafel.

Diverzio onderzocht de resultaten van 89 zorgorganisaties die deelnamen aan Duurzaam en Gezond aan Tafel. Dit is een programma van het Ministerie van VWS, Stichting De Friesland, Rabobank en Diverzio, waarin de zorgorganisaties in groepen met elkaar toewerkten naar beter eten: leren, verbeteren én toepassen.  De onderzochte organisaties vertegenwoordigen 19 ziekenhuizen, 63 ouderenzorg- / verpleeghuis- / thuiszorgorganisaties en 7 GGZ organisaties.

Via de zorgkeukens van deze zorgorganisaties worden er meer dan 20 miljoen maaltijden per jaar bereid voor patiënten, cliënten en bewoners.  Zij besteden meer dan €132 miljoen aan inkoop van eten & drinken per jaar. Door te leren over smaak, de waardering van hun patiënten, cliënten en bewoners te toetsen, het eigen proces en budget onder de loep te nemen en de kennis van duurzaamheid bij te spijkeren, bereikten ze verbeteringen gepaard met kostenbesparing. Een voorzichtige raming hiervan bedraagt al 5 miljoen euro.

Nieuwe standaard

“Eten moet geen kostenpost zijn, maar een lekker en gezond medicijn,” zo stellen deze zorgorganisaties nu. Ze werkten niet alleen aan betere maaltijden voor hun kwetsbare cliënten en patiënten, maar formuleerden ook samen een Handvest voor Duurzaam en Gezond Eten in de Zorg. Dit ondertekenen ze op 5 september, wanneer Diverzio de 2017-editie van haar programma voor beter eten in de zorg afsluit met een landelijke conferentie. Hiermee hopen zij  ook andere zorgorganisaties te stimuleren en de standaard voor eten in de zorg naar een nieuw niveau te brengen. Dat dit in een jaar haalbaar is- en hoe- wordt getoond op de conferentie.

www.duurzaamgezondaantafel.nl

Meer facts & figures?

Vraag de factsheet Duurzaam en Gezond aan Tafel 2016-2017 op met resultaten: info@diverzio.nl  Of bel directeur Diverzio: Koen Nouws Keij, 06 202 484 99 of 024 82 00 280

Het Handvest voor Duurzaam en Gezond Eten in de Zorg is per 5 september publiek. Vraag alvast een exemplaar op: info@diverzio.nl

Deelnemende zorgorganisaties serveren op de dag van de Conferentie Duurzaam en Gezond aan Tafel (5 september) een duurzaam zorgmenu aan hun cliënten en patiënten. Alvast een voorproefje?

Vraag de menukaart op: info@diverzio.nl of kijk op www.duurzaamgezondaantafel.nl

Meer informatie

Koen Nouws Keij, directeur Diverzio – koen@diverzio.nl  06 202 484 99

Secretariaat: info@diverzio.nl – Tel: 024 820 02 80 – www.diverzio.nl

Duurzaam en Gezond aan Tafel wordt mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het ministerie van VWS, Stichting De Friesland, regionale Rabobanken en Diverzio.

Ook interessant

Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs.