Meerwaarde gezond eten in de zorg

DGAT
Diverzio Netwerk
11 april 2019
Mandje met groente

Donderdag 4 april 2019 kwamen zorgverleners, patiënten, facilitair managers en onderzoekers van verschillende organisaties bij elkaar in het UMCG om te leren over succesvolle interventies voor gezonde voeding in de zorg. Het slotsymposium van de publiek private samenwerking met als doel het ‘Verhogen van groente en fruit in gesloten settings’ markeerde het einde van 3 jaar onderzoek naar implementatie en acceptatie van gezonde voeding in de zorg.

Gemiddeld eten Nederlanders 131 gram groente per dag (VCP 2012-2016), dat is ver onder de richtlijn van 250 gram per dag. In veel zorginstellingen, zoals in een verzorgingstehuis of een ziekenhuis, is de consumptie van groente en fruit ook laag. Terwijl juist deze cliëntgroepen extra baat hebben bij gezonde voeding. Het team Voeding en Gezondheid van het Louis Bolk Instituut heeft verschillende interventies geëvalueerd om de groente- en fruitconsumptie duurzaam te verhogen in de zorgsetting.

Tijdens het symposium werden 4 casussen gepresenteerd:

  1.  Fingerfoods voor ouderen met dementie
  2. Groentesoep en snackgroenten voor kinderen met een verstandelijke beperking
  3. Introduceren van een nieuw voedingsconcept voor GGZ-cliënten
  4. Barrières en bevorderende factoren voor groente- en fruitconsumptie bij niertransplantatiepatiënten

Vervolgens werden uitkomsten en geleerde lessen uit de casussen aan het publiek meegegeven: “Een diëtist uit een deelnemende zorginstelling gaf mij mee dat zij  enthousiast is en genoeg ideeën heeft, maar dat wij de afgelopen jaren de motor zijn geweest. Ze hadden iemand nodig die de verandering daadwerkelijk in gang zette en de relevante mensen hiervoor bij elkaar om de tafel kreeg. Ik vind het mooi dat we die rol hebben kunnen spelen” aldus Dr. Battjes. Daarnaast werd vanuit van het UMCG een introductie gegeven van het ‘leefstijl dashboard,’ gaf hoogleraar nierziekte Gerjan Navis (UMCG) een presentatie over ‘van primaire naar secundaire preventie’ en kregen we van Renee van Veen een kijkje in de keuken van de logistieke uitdagingen en innovaties van maaltijdvoorziening in het ziekenhuis. Gevolgd door de aankondiging van vervolgonderzoek binnen de nieuwe PPS ‘Implementatie van voedingsinterventies in intramurale zorginstellingen en horeca.’ Tot slot vertelde een nierpatiënt, die zelf in de zorg heeft gewerkt, over zijn ervaringen rond zijn ziekte en transplantatie. Na afloop van het symposium waren er tijdens de borrel uiteraard gezonde hapjes om ook zo voor de deelnemers een vitale en stimulerende leefomgeving te creëren.

De PPS ‘Groente en fruit in gesloten settings’ ontving financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Binnen de Topsector werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving. Aan de PPS deden onder andere ’s Heeren Loo, ZuidOostZorg, UMCG Nefrologie, GGZ-NHN, AZ Jeugd, Atlantis Handelshuis, Diverzio en Care Culinair mee. Penvoerder van de PPS was GreenPort NHN. Wageningen Economic Research (WEcR) en het Louis Bolk Instituut waren de trekkers en kennisinstellingen.

Meer weten?

Ga naar de pagina ‘meer groente en fruit in de zorg

of neem contact op met Marieke Battjes-Fries, m.battjes@Louisbolk.nl

Ook interessant

Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs.