Tweede masterclass Duurzaam en gezond aan tafel vol inspiratie en kennisdeling

DGAT
17 maart 2022
De tweede masterclass Duurzaam en Gezond aan Tafel voor Midden-Oost Nederland stond donderdag 10 maart in het teken van duurzaam inkopen.

Op de inspirerende dagbestedingslocatie De Kas van Kaat in Zwolle gingen zorginstellingen in gesprek over de kansen en uitdagingen van maatschappelijk verantwoord inkopen. Ook via Teams werd duidelijk dat alle deelnemende organisaties hard aan de slag zijn gegaan met de nulmeting en het verder in kaart brengen van hun ambities en doelen. Een maand na de eerste bijeenkomst bleken er overal stappen te zijn gezet. Daarmee maken de zorginstellingen concreet werk van hun gestelde ambities op het gebied van beter eten en drinken. Het gaat hier vooral om het terugdringen van de voedselverspilling en het vergroten van maaltijdtevredenheid. Sommigen hebben zich gericht op huiskamergesprekken, anderen op het inrichten van de Food&waste tool, weer anderen zijn van plan een handleiding te schrijven en de meesten zijn er over uit welke locatie(s) aan de pilot mee gaan doen.
 

De middag werd geopend met een smakelijke gezonde lunch,  met ingrediënten uit de eigen moestuin van De Kas van Kaat. Namens die gastlocatie vertelde zorgcoördinator Gerda Heerink vol passie over wat er in en om de kas allemaal gebeurt en welke vakmensen met de medewerkers samen mooie producten maken. Zij hield haar verhaal kort, omdat ze weer terug de tuin in moest. Deze tweede masterclass had méér dan de vorige het karakter van een werksessie. Zo werd door alle deelnemers stilgestaan bij de kansen en uitdagingen die komen kijken bij duurzaam inkopen. Het onderwerp verpakking werd daarbij  besproken. Aanwezigen gaven aan structureel minder verpakkingen te willen gebruiken en ook de foodmiles te willen reduceren door efficiënter in te kopen. Een grote uitdaging blijkt het overbrengen van de juiste inkoopkennis op de afdelingen. Het gevoel van gastvrijheid maakt dat men eerder teveel dan te weinig bestelt. De vraag is: hoe breek je daar nu doorheen?
 

Een aantal zorginstellingen had in zijn delegatie ter plekke ook iemand van inkoop opgenomen. Die dame en heren konden zich laten horen tijdens de interactieve presentatie van Karin van IJsselmuide namens NEVI, hét kennisnetwerk voor inkoop, contract- en supply management. Karin stond stil bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen – en zocht nadrukkelijk contact en interactie met de groep. “Hoe koop jij zelf duurzaam in?” was haar eerste vraag. “En waarom doe je dat?” De inspiratie was voelbaar en werd doorgetrokken in een sessie over zowel successen als uitdagingen op het gebied van inkoop. Daarin lieten ook de online deelnemers zich niet onbetuigd. Er werd naar elkaar geluisterd, van elkaar geleerd en op elkaar gereageerd. Karin had meerdere boodschappen aan de groep, maar “de gezonde businesscase” was misschien de belangrijkste. Alleen wanneer een duurzame keuze zich herkenbaar terugbetaalt in toegevoegde waarde, kan deze blijvend succesvol zijn. Zo werd nogmaals breed duidelijk dat iedereen tegen nagenoeg dezelfde uitdagingen aanloopt. Samenwerking om elkaar te versterken is dan ook niet meer dan logisch. Dat is voor een groot deel juist waar het in het programma om gaat. Wordt vervolgd, op 7 april in Lelystad. Dan met een bruisende smaaksessie.

Ook interessant

Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs.