15 februari 2017 – start van extra groep Duurzaam en Gezond aan Tafel

DGAT
15 november 2016

Afgelopen jaar riep Diverzio, samen met het ministerie van VWS, stichting De Friesland en regionale Rabobanken, de zorgorganisaties op om samen van het eten in de zorg het lekkerste en goedkoopste medicijn te maken. Die oproep heeft heel veel weerklank in het hele land gekregen. Vijf regionale groepen zijn van start gegaan met hun maaltijdvoorziening. In de ouderenzorg, ziekenhuizen, in de jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg zijn deelnemers aan de slag met het programma Duurzaam en Gezond aan Tafel.

Wilt u erbij zijn?

Dan is er nog een kans: in februari 2017 gaat nóg een groep van start. Deze is bedoeld voor zorgorganisaties waarvoor de start in november te vroeg kwam, of die alsnog graag deel uit willen gaan maken van dé landelijke beweging voor beter eten en drinken in de zorg.

Startdatum voor deze groep is 15 februari 2017.

Duurzaam en Gezond aan Tafel steunt op vier sterke pijlers: terugdringen van voedselverspilling, verhogen van maaltijdtevredenheid, vergroten van duurzame inkoop én werken aan een positieve financiële begroting.

Meer dan 150 deelnemers heten u van harte welkom. In het programma volgen ze met collega’s (voeding, facilitair en inkoop) een reeks van Masterclasses, voeren ze een verbeterplan uit, meten en monitoren ze met een online dashboard en krijgen ze ieder persoonlijk advies en coaching.

Uw kans om mee te doen voor een minimale bijdrage van € 995,-.

Online aanmelden of meer informatie: bezoek de website duurzaamgezondaantafel.nl of bel Diverzio: tel. (013) 440 0222

Ook interessant

Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs.