Diverzio en Local2Local slaan handen ineen

Persbericht
22 januari 2021
Samenwerken aan verdere verduurzaming en transitie van voedselsysteem in de zorgsector

Tilburg en Houten – Diverzio en Local2Local werken vanaf heden samen, met als doel de voeding in zorginstellingen verder te verbeteren en een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van het voedselsysteem. Zowel Diverzio als Local2Local hebben de afgelopen jaren gewerkt aan de transitie van het voedselsysteem door het lokaal en regionaal verbinden van boeren, burgers en instellingen in het algemeen, en het verkorten van de keten tussen de agri- & foodsector en zorginstellingen in het bijzonder. De samenwerking maakt het mogelijk dat de agri- & foodsector en de zorgsector elkaar nog beter gaan vinden. De programma’s die Diverzio heeft ontwikkeld om de keten tussen beide sectoren te verkorten worden uitgebreid en verrijkt met het Europese kennisnetwerk van Local2Local.

Patiënt, boer en zorginstelling gebaat bij transitie voedselsysteem Diverzio en Local2local zijn ruim 10 jaar actief met de transitie van ons voedselsysteem en zien in hun samenwerking twee belangrijke trends samenkomen. De eerste is gezonde voeding als onlosmakelijk onderdeel van goede gezondheidszorg. En ten tweede het verkorten van de productieketen tussen agri- & foodondernemers en de consument. Patiënten, boeren en zorginstellingen hebben allen baat bij een verbeterd en verduurzaamd voedselsysteem: de voedingswaarde van maaltijden neemt toe, hersteltijd en opnameduur dalen en de kans op ondervoeding neemt af. De transitie draagt ook bij aan de vermindering van voedselverspilling zonder stijgende leverancierskosten voor zorginstellingen. Daarnaast moet een transitie van het voedselsysteem bijdragen aan een verbetering van de positie van agri- & foodondernemers, waarbij investeren in verduurzaming loont door een betere positie bij zorginstellingen.

“Het belang van gezonde voeding als onderdeel van een gezonde leefstijl is door COVID-19 nog veel duidelijker geworden. Juist zorginstellingen zijn een belangrijk startpunt hiervoor. Zij willen goed zorgen voor hun patiënten en medewerkers, maar willen ook op de kosten letten. Door de samenwerking met Local2Local kunnen we als Diverzio onze toegevoegde waarde richting zorginstellingen verder uitbreiden. We gaan enorm profiteren van het kennisnetwerk dat Local2Local heeft opgebouwd. We zullen stap voor stap onze programma’s verder verdiepen en uitbreiden”, stelt Marc van Wijk, bestuurder van Diverzio.

“Onze maatschappij is in transitie. Voeding en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De verbinding tussen boeren en de gezondheidszorg is van grote waarde en dit is een nog niet voldoende benutte oplossing voor de maatschappij en voor de boeren. De verbinding tussen burgers en boeren wordt door de korte voedselketen gelegd. Local2Local zet hiervoor haar kennis, ervaring en uitgebreide netwerk en concrete oplossingen in. Samen met Diverzio nemen wij de verantwoordelijkheid om deze nieuwe waarde te activeren. Samen eten wij onze maatschappij gezond”, aldus Mark Frederiks, managing director van Local2Local.

Over Diverzio Diverzio helpt gezonde, smakelijke en duurzame voeding beschikbaar te maken voor patiënten, bewoners, professionals en bezoekers in de gezondheidszorg. Dit doet men door het koppelen van vraag en aanbod. Hiervoor heeft Diverzio een tweetal programma’s opgericht. Zorgorganisaties die hun maaltijden willen verbeteren, doen dat via het programma Duurzaam en Gezond aan Tafel (DGAT). Hierin werkt een instelling, samen met andere regionale zorginstellingen, binnen een jaar toe naar een hogere maaltijdtevredenheid, lagere kosten, minder verspilling en een vergroot aandeel duurzame inkoop. Een tweede programma dat Diverzio aanbiedt is Gezonde Korte Ketens (GKK). Tijdens dit traject worden agri- & food-ondernemers begeleid om in contact te komen met zorginstellingen die geïnteresseerd zijn in de afname van lokale en duurzame ingrediënten en producten. 120 zorgorganisaties en 140 agri- & food ondernemers doorliepen de programma’s van Diverzio. Meer dan 200 nieuwe korte keten-verbindingen kwamen tot stand tussen boeren, telers en zorginstellingen, bedrijven en cateraars.

Over Local2Local Local2Local ondersteunt een netwerk van vele primaire producenten die hun producten online aanbieden in Utrecht, West Betuwe, Flevoland, Noord-Holland en in 2021 volgen meer regio’s. Local2local is daarnaast ook een van de initiatiefnemers van de Taskforce Korte Keten. Het huidige dominante voedselsysteem van grote volumes tegen de laagst mogelijke kosten is niet langer houdbaar. Er is bijna geen directe relatie meer tussen burgers en boeren. Local2Local werkt aan een duurzaam perspectief voor boeren en de verbinding tussen burgers en boeren. Dit doet Local2Local op lokaal en regionaal niveau, via samenwerkingen met vele agri & food ondernemers die aan organisaties zoals bedrijfsrestaurants, horeca, retail, overheids-, onderwijs- en zorginstellingen leveren. Op nationaal en Europees niveau werkt Local2Local vanuit haar moederorganisatie Amped Concepts structureel samen de Taskforce Korte Keten en voert zij vele vernieuwende projecten uit voor de Europese Unie.

Ondersteuning vanuit de Rabobank Zowel Diverzio als Local2Local hebben veel te danken aan een jarenlange goede samenwerking met de Rabobank, die krachtenbundeling binnen regionale kortere voedselketens al jaren geleden als belangrijk speerpunt heeft benoemd. Barbara Baarsma, directievoorzitter Rabobank Amsterdam: “Vanuit de Rabobank ondersteunen we deze krachtenbundeling van harte. Wij geloven in een robuuster voedselsysteem waarbij er minder schakels zijn, onze agri- & foodondernemers die investeren in verduurzaming een beter podium krijgen bij bijvoorbeeld zorginstellingen om hun kwaliteitsproducten voor het voetlicht te brengen, waarbij de zorginstellingen lekker en gezond eten kunnen aanbieden en de kosten voor de afnemers niet hoeven te stijgen.”

handen ineen

Ook interessant

Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs.