Impact van programma Duurzaam en gezond aan tafel

DGAT
18 februari 2018

In samenwerking met Rabobank Rijk van Nijmegen, RVN@, Bebright en Diverzio is er een impactanalyse van het programma ‘Duurzaam en gezond aan tafel’ uitgevoerd.

Sociaaleconomische footprint

Naar aanleiding van de resultaten van het programma is er een Sociaal Economische Footprint opgesteld om vast te kunnen stellen wat de toegevoegde waarde is en welke directe en indirecte effecten zijn ontstaan. In onderstaande figuur zijn de belangrijkste indicatoren, resultaten en niveaus in kaart zijn gebracht. Uit de footprint blijkt dat het programma Duurzaam en gezond aan tafel aantoonbaar effect heeft op het verminderen van verspilling, het verbeteren van de maaltijd, toename duurzame inkoop en het besparen van kosten voor een zorgorganisatie (ziekenhuis, verpleeghuis en/of GGZ organisatie). Tegelijkertijd heeft het programma een breed maatschappelijk en economisch effect gezien men in het programma met meerdere instellingen het programma volgt en samen met diverse stakeholders actief aan de slag gaat met het bevorderen, verbeteren of herstellen van de gezondheid van inwoners in de regio en bouwt aan een duurzame, sociale, regionale economie.

Lees meer: http://bit.ly/2o86XSA

Ook interessant

Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs. Voor patiënten, kwetsbare ouderen, professionals en bezoekers in zorg, verpleging, welzijn, overheid en onderwijs.